sårskift

sårskift

tirsdag 27. september 2011

Africa Mercy, here I come

Om 6 dagar, nærare bestemt den 3. oktober 2011, reiser eg sørover til Freetown, Sierra Leone!  Litt usikker på kor Sierra Leone er seier du? Då kan du trykke her. Sierra Leone er den litt mørke flekken til venstre. Der skal eg jobbe og bu på ein sjukehusbåt. Etter kvart kjem det litt meir informasjon og forhåpentligvis nokre bilete frå livet i Afrika.

Og det er altså på denne eg skal bu frå oktober til april:

Og MercyShips, som er organisasjonen som eig og driv båten, kan de lese meir om her.